TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ

Teknik düzeyde kendisini geliştirmek isteyen üyelerimize bu amaç doğrultusunda ilerleyebilmeleri için çeşitli imkan ve olanaklar sağlıyoruz.

MATLAB

MATLAB, çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımıdır. Kullanıcıya matris işleme, fonsiyon ve veri çizme, algoritma uygulama, kullanıcı arayüzü oluşturma, C, C++, Java ve Fortran gibi diğer dillerde yazılmış programlarla arabağlama imkânı tanır.

SOLIDWORKS

SolidWorks, basit, hızlı ve etkin şekilde 2D ve 3D katı modeller ortaya çıkarmak için kullanılan bir CAD yazılımıdır. Diğer CAD programları gibi, kendine has bir ekosistem oluşturarak pratik anlamda özgün hedeflere uygun olarak uzmanlaşmıştır. 

laTEX

LaTeX, matematiksel eşitlikleri yazmak ve bu eşitliklere metin içinde atıflarda bulunmak için kullanılan bir etiketleme dilidir. Genellikle bilimsel çalışmaların yazımı sırasında kullanılır ve bilim dünyasında neredeyse standarttır.

ABAQUS

Abaqus, bir sonlu elemanlar analizi programıdır. Statik ve dinamik analizler, ısı transfer problemlerinin çözümü, hesaplamalı akışlar dinamiği gibi birçok mühendislik alanında analiz yapma olanağı sağlar.

ANSYS

Bilgisayar destekli olarak mühendislik çalışmalarında analiz ve simülasyonların yapılabildiği bir programdır. Mekanik, yapısal analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı transferi gibi farklı disiplinlerde etkili çalışmalara olanak verir. Sonlu elemanlar yöntemi ile tek parça halinde analizi çok zor olan karmaşık geometrideki cisimlerin küçük ve çok sayıda parçalara bölünerek ayrı ayrı analizlerini yapar.

XFLR5

Xfoil yazılımı kanat etrafındaki akışın analizi için potansiyel akış ve integral sınır tabaka formülasyonunu birleştirerek kullanmaktadır. Yazılım düşük Reynolds sayılarında kanat performansını hızlı tahmin etmek için geliştirilmiştir. Xfoil yazılımda dış ve iç akış çözümleri arasında iterasyonla yakınsama elde edilir. Xfoil yazılımı vizkoz basınç dağılımını, firar kenarındaki ayrılma etkilerini ve laminer ayrılma kabarcıkları gibi etkileri hesaplamaktadır. Geçiş hesapları için ortalama e^N örtü metodununu kullanmaktadır.